Contact

Voorwaarden: Op de foto’s op deze website is het copyright van toepassing volgens artikel 1 van de Auteurswet 1912 . Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, ge(her)publiceert, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, zij het in drukwerk of elektronisch, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van mij, Jerry Immers. Privacy: Ik heb als maker van de foto in eerste instantie het auteursrecht. Het auteursrecht geeft de maker van het werk het exclusieve recht om dat werk te exploiteren. De fotograaf beslist of een foto openbaar mag worden gemaakt en/of verveelvoudigd met in achtneming van de nieuwe AVG wet. Het auteursrecht geeft de fotograaf het morele recht op naamsvermelding. Voor publicatie of vermenigvuldiging van een foto is toestemming nodig van de fotograaf. Bij publicatie en vermenigvuldiging van een foto wordt een prijs in overleg bepaald. Ik maak gebruik van een beveiligde website met het welbekende groene slotje. Dit om klantgegevens te beschermen als er via de mail link wordt gemaild.  

Mail voor een bepaalde wens of een prijsopgave: info@jerryimmers.nl